Влиянието на природата върху човешкия дух


Колкото повече даваш на природата от себе си, като я съзерцаваш, боготвориш и цениш, толкова повече тя ще ти връща.

Add Post